Materijali

HomeMaterijali

TPE /TPV

Termoplastični elastomer – Savremeni materijal koji zadržava dobre osobine i performanse gume kroz olakšan proizvodni proces koji karakteriše industriju delova od plastike. Pogodan je za brizganje delova i ekstrudiranje profila i lako se boji. Ovo je ekološki materijal jer je potpuno reciklabilan i, u različitim varijantama, zadovoljava sve moderne ekološke standarde. Tvrdođa materijala kreće se  u rasponu od 30 – 85 šora, a temperaturna rezistentnost od -50 do 135 stepeni celzijusa.

Guma

Nezaobilazni elastomer u proizvodnji delova za sve tipove industrije. Finalni proizvod dobija se u procesu vulkanizacije, a sama sirovina se, prema potrebama i željenim osobinama dobijenog proizvoda, deli u nekoliko tipova:

NBR

Akrinitril-Butadien kaučuk, poseduje dobre mehaničke osobine, uljnu i temperaturnu postojanost. Temperaraturni interval primene do -30 do 100 stepeni celzijusa, kratkotrajno do 120 stepeni.

CR

Hloropren kaučuk, polimer hlor-butadiena, ima dobre mehaničke osobine, temperaturni interval primene od – 45 do 100 stepeni celzijusa, a kratkotrajno i do 120 stepeni, dobra otpornost u silikonskim uljima i mastima, alkoholu, glikolima, rečnoj i morskoj vodi.

NBR

Akrinitril-Butadien kaučuk, poseduje dobre mehaničke osobine, uljnu i temperaturnu postojanost. Temperaraturni interval primene do -30 do 100 stepeni celzijusa, kratkotrajno do 120 stepeni.

CR

Hloropren kaučuk, polimer hlor-butadiena, ima dobre mehaničke osobine, temperaturni interval primene od – 45 do 100 stepeni celzijusa, a kratkotrajno i do 120 stepeni, dobra otpornost u silikonskim uljima i mastima, alkoholu, glikolima, rečnoj i morskoj vodi.

EPDM

Etilen-propilen dien kaučuk, ima temperaturni interval primene od – 50 do 130 stepeni, pokazuje dobru otpornost u vodi i pari iznad 100 stepeni, otporan na kiseline i baze.

NR

Prirodni kaučuk sa vrlo dobrim mehaničkim osobinama, otporan na habanje sa temperaturnim intervalom primene od -50 do 80 stepeni, dobra otpornost prema alkoholima i vodi, razblaženim kiselinama i bazama na nižim temperaturama.

EPDM

Etilen-propilen dien kaučuk, ima temperaturni interval primene od – 50 do 130 stepeni, pokazuje dobru otpornost u vodi i pari iznad 100 stepeni, otporan na kiseline i baze.

NR

Prirodni kaučuk sa vrlo dobrim mehaničkim osobinama, otporan na habanje sa temperaturnim intervalom primene od -50 do 80 stepeni, dobra otpornost prema alkoholima i vodi, razblaženim kiselinama i bazama na nižim temperaturama.

SBR

Stirol-butadien kaučuk ima temperaturni interval primene od – 50 do 100 stepeni i dobru otpornost prema neorganskim i organskim kiselinama i bazama, alkoholima kao i dobru otpornost na habanje.

FKM (Viton)

Vrlo dobra temperaturna i hemiska otpornost i postojanost kao i otpornost prema dejstvu ozona. Temperaturni interval primene od – 20 do 200 stepeni celzijusa.

SBR

Stirol-butadien kaučuk ima temperaturni interval primene od – 50 do 100 stepeni i dobru otpornost prema neorganskim i organskim kiselinama i bazama, alkoholima kao i dobru otpornost na habanje.

FKM (Viton)

Vrlo dobra temperaturna i hemiska otpornost i postojanost kao i otpornost prema dejstvu ozona. Temperaturni interval primene od – 20 do 200 stepeni celzijusa.

Silikon

Elastomer koji, zbog svoje hemijske stabilnosti i visoke termičke otpornosti, nalazi široku primenu u različitim tipovima industrije. Finalni proizvodi u obliku pojedničnih delova ili ekstrudiranog profila dobijaju se u procesu vulkanizacije i dovulkanizacije koja ih čini pogodnim za korišćenje u prehrambenoj industriji i omogućava bezbedan kontakt proizvoda za hranom i vodom za piće.

Silikon

Elastomer koji, zbog svoje hemijske stabilnosti i visoke termičke otpornosti, nalazi široku primenu u različitim tipovima industrije. Finalni proizvodi u obliku pojedničnih delova ili ekstrudiranog profila dobijaju se u procesu vulkanizacije i dovulkanizacije koja ih čini pogodnim za korišćenje u prehrambenoj industriji i omogućava bezbedan kontakt proizvoda za hranom i vodom za piće.

PROFIL Srbija

Mi smo eksperti u proizvodnji gumenih proizvoda za sve industrije. Izvozimo robu u 9 evropskih zemalja ali i dalje širimo naše tržište.

Copyright © 2021