Naš proizvodni program.

širok spektar rezervnih delova od gume, metala i plastike za opremu - mašine i uređaje u svim oblastima industrije
 • Gumene Membrane

  GUMENE MEMBRANE su pokretne pregrade koje hermetički odvajaju dva prostora sa fluidima različitog pritiska.

 • O Prstenovi

  O-PRSTEN je zaptivni element za zaptivanje različitih medijuma u širokojm opsegu pritisaka i temperatura.

 • Rezervni delovi za mesnu industriju

  REZERNI DELOVI ZA MESNU INDUSTRIJU
  Izrada zaptivnih guma za atmose maurer

 • Gumeni profili

  Izrada raznih gumenih profila od gume na bazi prirodnog kaučuka, uljnootporne gume, silikona i gume ...

 • Gumeni valjci

  Gumiranje i izrada valjaka transportnih sistema u grafickoj, prehrambenoj, hemiskoj industriji i agraru.

 • Vakuum Hvatači

  Proizvodnja različitih vrsta, oblika i namena vakuum hvatača i vakuum gumica . . .

 • IZRADA DIHTUNGA I MANŽETNI

  IZRADA DIHTUNGA I MANŽETNI DO Ø 850 mm prečnika. Izrada se vrši po uzorku, tehničkom crtežu...

 • Orinzi,podloške, gume leptir ventila

  Izrada oringa, gumenih podloški i guma leptir ventila od svih vrsta gume – uljnootporne, silikona, vitona....

 • GUMENI PROIZVODI RAZNIH NAMENA

  Svi ostali proizvodi prema tehničkoj dokumentaciji ili uzorku / GUMENI PROIZVODI RAZNIH NAMENA