Izrada oringa, gumenih podloški i guma leptir ventila

Izrada oringa, gumenih podloški i guma leptir ventila

Izrada oringa, gumenih podloški i guma leptir ventila od svih vrsta gume – uljnootporne, silikona, vitona.... Izrada oringa u dimenzijama od Ø 2x 1 mm pa do Ø 850 mm.

Izrada gumenih podloški u prehrambenoj, hemiskoj industriji i za vagon – cisterne, do Ø 850 mm

Izrada zaptivnih guma za leptir ventile do Ø 600 mm

Slike proizvoda

Izrada oringa, gumenih podloški i guma leptir ventila . . .

  •  

  •  

  •