Gumeni profili.

Izrada raznih gumenih profila od gume.
GUMENI PROFILI

Izrada raznih gumenih profila od gume na bazi prirodnog kaučuka, uljnootporne gume, vitona, silikona i gume prehrambenog kvaliteta u svim granama industrije sistemom presovanja ili ekstrudiranjem od 30 – 90 sch tvrdoće.